VoorwoordMagnepan,

The Magneplanar, al meer dan 40 jaren uit Amerika.

De theorie van Magnepan

Geavanceerde technologie in dienst van de muziekweergave Magnepan weergave panelen zijn technologisch geavanceerde luidsprekersystemen die er niet alleen heel anders uitzien dan normale conusluidsprekerboxen, maar ook heel anders werken en vooral klinken! Doordat deze luidsprekers geen kast bezitten maar slechts een enkel frame en het superdunne membraan over het gehele zijoppervlak gelijktijdig wordt aangedreven door magneten (magnetostaat), laten deze weergevers een ongekend snel, ongekleurd en transparant geluidsbeeld horen.

Het gepatenteerde Magneplanar principe weet door een fundamenteel andere benadering een weergave te scheppen die daadwerkelijk in alle drie de dimensies in de ruimte wordt geprojecteerd. Er is daadwerkelijk breedte, diepte én hoogte hoorbaar waardoor de presentatie sterk overeenkomt met een werkelijke muziekuitvoering. Luisterend met gesloten ogen bent u in staat om de live uitvoering in haar eigen originele ruimte te ervaren, los van uw eigen luisterruimte!

Het in beweging brengen van lucht

Theoretisch gezien zou een weergever idealiter over traagheidsloze eenheden moeten beschikken die rechtstreeks zonder filter, kast of frame, de luchtmoleculen in uw luisterruimte in beweging brengt. Dat dit voor altijd een utopie zal blijven moge duidelijk zijn. Toch kunnen Magneplanar weergevers dichter bij dit ideaal komen dan conventionele box luidsprekersystemen. Bij deze laatste is het gewicht van de conussen relatief hoog terwijl de luchtstroom hierachter wordt gehinderd door het frame en magneetstructuur welke onlosmakelijk verbonden met de conus zijn. Door de aanwezige noodzakelijk kast, zal het frequentiebereik altijd op een bepaalde wijze worden beïnvloed, wat alleen door de beste luidsprekerfabrikanten van conventionele systemen adequaat kan worden beheerst.

Het door Magnepan gebruikte ultralichte membraan komt beduidend dichter bij het ideaal van de traagheidsloze eenheid. De massa is erg laag en de in beweging gebrachte luchtstroom wordt zowel aan voor- als achterzijde niet of nauwelijks gehinderd. Hierdoor klinkt muziek bevrijdt en klinkt het meer alsof u daadwerkelijk bij de uitvoering aanwezig bent. Uniforme aandrijving
Bij conventionele conus luidsprekersystemen vindt de aandrijving alleen exact in het centrum van de eenheid plaats terwijl het uiteinde van de conus is bevestigd aan een zogenaamde 'rolrand' Deze noodzakelijke rolrand zorgt voor een correcte fixatie en centrering van de conus maar belemmert ook altijd in bepaalde mate de snelheid van het signaal. Want terwijl het centrum na het ontvangen van een muzieksignaal met enorme vaart naar voren wil, wordt het uiteinde van de conus door de rolrand iets omgebogen en vertraagt. De naam hiervoor is opbreken. Door deze wijze van aandrijving en constructie met als gevolg opbreekverschijnselen, kan al snel hoorbare kleuring ontstaan.
Een Magneplanar doet dit anders. Er zijn nagenoeg geen opbreekverschijnselen omdat het dunne membraan over de gehele lengte, op uniforme wijze wordt aangedreven. Het uit de versterker afkomstige signaal wordt verdeeld over het gehele aandrijvingoppervlak zodat deze gelijkmatig en op hetzelfde moment op het signaal kan reageren. Hierdoor kan veel meer van de integriteit en levendigheid van de muziek bewaard blijven.Massa

Het effect van ongewenste massa in een luidsprekermembraan kan goed geïllustreerd worden door de vergelijking te maken tussen een strandbal en een normale luchtballon. Wanneer je tegen de ballon blaast zal al een klein zuchtje voldoende te zijn om de ballon snel in beweging te brengen. Wanneer u echter tegen de strandbal blaast zal niet alleen veel meer lucht nodig zijn om deze in beweging te brengen, het zal vervolgens ook langer duren eer hij weer tot stilstand komt. Een soortgelijke hoge massa of gewicht is één van de redenen waarom conventionele conus luidsprekersystemen het originele signaal veel minder goed kunnen volgen. Magneplanar weergevers gebruiken ultra lage massa membranen. Het Magneplanar Ribbon membraan is bijvoorbeeld zo ontzettend dun dat het van de zijkant door het menselijk oog niet eens zichtbaar is! Het is bovendien zo ontzettend licht dat wanneer u het van 1,80 meter hoogte zou laten vallen, het er maarliefst 5 seconden over zou doen om de grond te bereiken. Wanneer er in 'normale' conventionele luidsprekers zulke lichte materialen gebruikt zouden worden, zou de aandrijfkracht van de magneet tezamen met het muzieksignaal, in slechts zeer korte tijd het einde betekenen van de aandrijfeenheid. Alleen bij aandrijving over de gehele oppervlakte is het mogelijk om zulke ultra lichte materialen toe te passen.

Magnepan luidsprekers

Het Amerikaanse bedrijf Magneplanar is de fabrikant van de Magnepan reeks magnetostatische luidsprekers. Deze ultra platte weergevers hebben als voornaamste kenmerk een zeer natuurgetrouw geluidsbeeld, vergelijkbaar met elektrostatische luidsprekers. De werking is echter volledig anders. Er wordt niet gewerkt met hoogspanning, maar met magneten en een mylar folie. Door het ontbreken van allerhande elektronica zoals die wel bij een electrostatische weergever nodig is, Is een Magnetostaat veel minder gecompliceerd en kan zelfs de laagweergave en geluidsniveau van een conussysteem benaderen terwijl het frequentiebereik en de helderheid vergelijkbaar zijn met elektrostatische Een uniek concept dus wat het beste uit beide werelden bijeen brengt voor uw luistergenot!